podlahy

Kauza Jatka

Přinášíme Vám přehled skutečností od roku 2012, které se týkají kauzy bývalých jatek ve Znojmě.

Seznam všech níže zveřejněných dokumentů - ke stažení zde.

Jatka - jak šel čas (přehled skutečností od roku 2012) - ke stažení zde.

Fotografie areálu z roku 2014:

Fotografie areálu z roku 2021:

Rok 2013:

18. 1. 2013 - Výpis ze znaleckého posudku z roku 2013 - ke stažení zde.

29. 1. 2013 - Rada města Znojma schvaluje záměr prodeje - ke stažení zde.

1. 8. 2013 - Záměr prodeje, zveřejněný na úřední desce (bez jakýchkoliv omezujících podmínek) - ke stažení zde.

8. 12. 2013 - Usnesení Rady města Znojma (stanovení podmínek kupní smlouvy) - ke stažení zde.

10. 12. 2013 - Zastupitelstvo města Znojma schvaluje prodej pozemků - ke stažení zde.

 

Rok 2014:

30. 1. 2014 - Kupní smlouva č. 13/2014 - ke stažení zde.

 

Rok 2016:

3. 10. 2016 - Informace o průběhu demolice a výstavby (odesláno na MÚ) - ke stažení zde.

 

Rok 2018:

27. 6. 2018 - Informace o průběhu stavby (odesláno na MÚ) - ke stažení zde.

 

Rok 2019:

8. 7. 2019 - Informace o průběhu stavby (odesláno na MÚ) - ke stažení zde.

9. 12. 2019 - Zastupitelstvo města Znojma schvaluje záměr změny kupní smlouvy spočívající v uzavření Dodatku č. 3 - ke stažení zde.

 

Rok 2020:

12. 2. 2020 - Tiskové prohlášení společnosti K-Produkt Holding, s. r. o., (k aktivitám zastupitele Mgr. Nevrkly) - ke stažení zde.

24. 2. 2020 - Rada města Znojma nedoporučuje zastupitelstvu uzavřít Dodatek č. 3 (doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí připomínky České Pirátské strany a výhrady zastupitelů Pro Znojmo) - ke stažení zde.

24. 2. 2020 - Zastupitelstvo města Znojma neschvaluje uzavření Dodatku č. 3 (na základě připomínek České Pirátské strany a výhrad zastupitelů Pro Znojmo) - ke stažení zde.

27. 3. 2020 - Dopis společnosti K-Produkt Holding, s.r.o., zaslaný Radě města Znojma (výzva k dalšímu jednání) - ke stažení zde.

29. 5. 2020 - Dopis společnosti K-Produkt Holding, s.r.o., zaslaný Radě města Znojma (výzva k obnovení jednání ohledně kupní smlouvy) - ke stažení zde.

 

Rok 2021:

31. 1. 2021 - Dopis společnosti K-Produkt Holding, s.r.o., zaslaný Radě města Znojma (žádost o uzavření Dodatku č. 3 a představení významného budoucího uživatele TAMURA-EUROPE LIMITED, organizační složka) - ke stažení zde.

22. 3. 2021 - Informace o konání zasedání Zastupitelstava města Znojma, na kterém se měl řešit Dodatek č. 3 - ke stažení zde.

23. 3. 2021 - Tiskové prohlášení jednatele firmy K-Produkt Holding, s.r.o. (k odstoupení Města Znojma od smlouvy) - ke stažení zde.

23. 3. 2021 - Námitka neplatnosti a neúčinnosti odstoupení od kupní smlouvy - ke stažení zde.

24. 3. 2021 - Rozhodnutí katastrálního úřadu o neúčinnosti návrhu města Znojma na vklad do katastru nemovitostí - ke stažení zde.

29. 3. 2021 - Rozhovor s jednatelem firmy K-Produkt Holding, s. r. o., v týdeníku Znojemsko - ke stažení zde.

12. 4. 2021 - Rozhodnutí města Znojma o částečném odmítnutí žádosti o informaci - ke stažení zde.

23. 4. 2021 - Druhé rozhodnutí města Znojma o částečném odmítnutí žádosti o informaci - ke stažení zde.

3. 6. 2021 - Doplnění důvodů k odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci  - ke stažení zde.

12. 6. 2021 - Vyjádření žalované k replice žalobce - ke stažení zde, přílohy k vyjádření - ke stažení zde.